Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365

ระบบ CRM ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

การบริหารจัดการงานขาย ที่ช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างรายได้ให้กับองค์กร สามารถแบ่งปันข้อมูลสำคัญให้ทีมงาน เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานขายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก ปิดการขายได้เร็วขึ้น และช่วยให้มีการบริหารจัดการข้อมูลเชิงสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ และรูปแบบรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

image
Pricing

Microsoft Dynamics 365 Licensing

DYNAMICS 365
SALES
ENTERPRISE
95 $
Per User / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm
DYNAMICS 365
CUSTOMER SERVICE
ENTERPRISE
95 $
Per User / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm
DYNAMICS 365
MARKETING
1,500 $
Per Tenant / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm
DYNAMICS 365
FIELD SERVICE
95 $
Per User / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm
DYNAMICS 365
CUSTOMER VOICE
200 $
Per User / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm
DYNAMICS 365
DIGITAL MESSAGING
(FOR OMNICHANNEL)
75 $
Per User / Month
price-microsoft-dynamics-365-crm