เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อะไลน์ โซลูชั่น จำกัด
Align Solution Co., Ltd.

มีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวของบุคคลากร ที่มีความเชียวชาญในการกระบวนการทางธุรกิจ และ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-Customer Relationship Management)
  • ด้านการขายและการติดตามเพื่อปิดการขาย (Sales Automation and Follow Sales)
  • ด้านการบริหารจัดการ การตลาด (Marketing Management)
  • ด้านการบริการ (Customer Service)
  • ด้านการติดตามบัญชีลูกหนี้ (Debt Collection Management)
  • ด้านการบริหารจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้า (Loyalty Program)
  • ด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Smart Device ผ่านอุปกรณ์พกพา (iOS, Android)
  • ด้านการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ( Business Data Analytic)

ด้วยผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics 365 (CRM & ERP) และเทคโนโลยี Microsoft.NET ซึ่งเป็นเครื่องมือทีได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 17 ปี

ตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ในฐานะของ Microsoft Partner ด้าน Microsoft Dynamics 365 (CRM & ERP) เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรขนาดเล็ก กลางและมหาชน ในความรู้ความสามารถการพัฒนาระบบ ตลอดจนระบบงานด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย เน้นการทำงานแบบมืออาชีพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ควบคู่กับการบริการ ที่ก่อให้เกิดความประทับใจ รวมถึงมีความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อการเป็นคู่ค้าที่ดีตลอดไป ภายใต้กรอบพันธะกิจ

ลูกค้าของเรา

ttb
tbank
tnb
tni
kaasset
gpf
nt
mbk
smk
falcon
tmbroket
tleasing
nawaplastic
talis
scasset
image
true
thaibev
mbk
thoglorpethospital
mbk
solard
asefa
nptu
planestate
appleauction
suki
thefifth
LochPalmGolfClub
riverdalegolf
RedMountain
bkkgolf
olympicclub
vland
image
image
image
image