ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

image
ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน

แผนกการขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 1

อีเมล : sales@alignsolution.com

แผนกบริการหลังการขาย

โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 2

อีเมล : support@alignsolution.com

แผนกการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 3

อีเมล : account@alignsolution.com

แผนกทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 3

อีเมล : hr@alignsolution.com