ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัคร

บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัว และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตไปพร้อมๆกัน โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพถ้าสนใจร่วมงานมาเป็นครอบครัว ALIGN สามารถส่งข้อมูลเพื่อสมัครงาน ได้ที่ hr@alignsolution.com
“ เราเชื่อว่า ผลงานที่ดีมาจากความสุขของพนักงาน ”
image

Project Manager (PM)

คุณสมบัติ

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านสายงานเทคโนโลยีอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี มีความเป็นเป็นนำผู้ตามที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การบริหารธุรกิจ

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์