ระบบที่ตอบโจทย์
ทุกกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการข้อมูลลูกค้า
คลอบคลุมกระบวน การขาย การบริการ การตลาด ระบบบัญชี คลังสินค้า รายงานเชิงวิเคราะห์ และระบบต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร

image
Microsoft Dynamics 365

ระบบ CRM ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

การบริหารจัดการงานขาย ที่ช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างรายได้ให้กับองค์กร สามารถแบ่งปันข้อมูลสำคัญให้ทีมงาน เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานขายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก ปิดการขายได้เร็วขึ้น และช่วยให้มีการบริหารจัดการข้อมูลเชิงสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ และรูปแบบรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

image
Our Service

บริการของเรา

image
image

ระบบบริการจัดการข้อมูลลูกค้า กระบวนการขาย การบริการ การตลาด

image

ระบบบริการจัดการด้านการเงิน บัญชี คลังสินค้า

image

พัฒนาระบบตอบโจทย์กับทุกความต้องการด้วย Power App

image

รายงานเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนทางธุรกิจ

Microsoft Dynamics 365 Copilot

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อะไลน์ โซลูชั่น จำกัด
Align Solution Co., Ltd.

เป็นบริษัท ที่มีความเชียวชาญในการกระบวนการทางธุรกิจ และ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics 365 (CRM & ERP) และเทคโนโลยี Microsoft.NET ซึ่งเป็นเครื่องมือทีได้รับการยอมรับ ในระดับโลก ซึ่งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 17 ปี

ในฐานะของ Microsoft Partner ด้าน Microsoft Dynamics 365 (CRM & ERP) เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อการเป็นคู่ค้าที่ดีตลอดไป ภายใต้กรอบพันธะกิจ

ลูกค้าของเรา