Contact Usติดต่อเรา

ที่อยู่

349 เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 1207 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-115-8080
โทรสาร : 02-115-8060

ติดต่อหน่วยงาน

แผนกการขายและการตลาด
โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 1
อีเมล : sales@alignsolution.com

แผนกบริการหลังการขาย
โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 2
อีเมล : support@alignsolution.com

แผนกการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 3
อีเมล : account@alignsolution.com

แผนกทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ จันทวรรณ ศรีวงศ์
โทรศัพท์ : 02-115-8080 กด 3
อีเมล : hr@alignsolution.com