Career

บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัว และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตไปพร้อมๆกัน โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ

Project Manager

คุณสมบัติ

 • - อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • - มีประสบการณ์ด้านสายงานเทคโนโลยีอย่างน้อย 5 ปี
 • - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี มีความเป็นเป็นนำผู้ตามที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • - การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การบริหารธุรกิจ

Business Analyst

คุณสมบัติ

 • - อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ สายงาน การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดดิจิตอล การขาย ระบบ Contact Center การบริหารจัดการบัญชีลูกค้า ระบบบัญชี การคลัง ระบบบริหารบุคคล การเงิน ประกัน เป็นต้น
 • - มีประสบการณ์ด้านสายงานเทคโนโลยีหรือธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
 • - มีทักษะด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพดี รักในการบริการ มีความเป็นเป็นนำผู้ตามที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • - การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การบริหารธุรกิจ

Software Development

คุณสมบัติ

 • - อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี .NET, Java Scrip, HTML, Web Service
 • - มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL, XML, Access เป็นอย่างน้อย
 • - รักการเรียนรู้ และสนุก มีความสุขในการสร้างสรรค์งานด้านโปรแกรม
 • - มีทักษะคติในการทำงานเป็นทีมทีดี
 • - การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ้าสนใจร่วมงานมาเป็นครอบครัว ALIGN สามารถส่งข้อมูลเพื่อสมัครงาน ได้ที่ hr@alignsolution.com

“ เราเชื่อว่า ผลงานที่ดีมาจากความสุขของพนักงาน ”